True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

532

True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.

Tác giả: Walter Scott (15 August 1771 – 21 September 1832)

gift

gift (n) : quà
/gift/


Ví dụ: Thank you for your generous gift
Cảm ơn món quà hào phóng của bạn

heaven

heaven (n) : thiên đường
/ˈhɛvən/


Ví dụ: I feel like I've died and gone to heaven.
Tôi cảm thấy mình đã chết và đi đến thiên đườngBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)