You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

973

You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you learn to love by loving.

Bạn học nói bằng cách nói, học bằng cách học, chạy bằng cách chạy, làm việc bằng cách làm việc, và cũng như vậy, bạn học yêu bằng cách yêu.

Tác giả: Anatole France (16 April 1844 – 12 October 1924)

learn

learn (v) : học, nghiên cứu
/ lə:n/


Ví dụ: she is learning to play the piano
Cô ấy đang học chơi piano

way

way (n) : cách thức, phương pháp
/wei/


Ví dụ: I hated their way of cooking potatoes
Tôi ghét cách họ nấu khoai tâyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)