Gia đình


My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

Bobby Darin 837


When trouble comes, it’s your family that supports you.

When trouble comes, it’s your family that supports you.

Khi khó khăn xuất hiện, gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn.

Guy Lafleur  688


Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Khi không có gia đình, người đàn ông, sẽ cô đơn một mình trên thế giới này và run rẩy trước cái lạnh.

Andre Maurois 821


The strength of a nation derives from the integrity of the home.

The strength of a nation derives from the integrity of the home.

Sức mạnh của một dân tộc có nguồn gốc từ sự toàn vẹn của một gia đình.

Benjamin Franklin 720Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập