Blog tiếng Anh trung cấp


Telephone Phrasal Verbs

Telephone Phrasal Verbs

Dưới đây là các phrasal verds thường thấy khi dùng điện thoại. Hi vọng chúng sẽ hữu ích cho bạn. Cùng nhau học nào!!!

Phân mục: Blog tiếng Anh trung cấp 2,517


Thành ngữ với liên từ "AND"

Thành ngữ với liên từ "AND"

10 thành ngữ với liên từ And thường được người bản xứ sử dụng và rất hay xuất hiện trong các kỳ thi.

Phân mục: Blog tiếng Anh trung cấp 2,890


Các biển báo thông dụng bằng tiếng anh

Các biển báo thông dụng bằng tiếng anh

Trong bài này, chúng ta sẽ được học một số bảng hướng dẫn và cảnh báo thông dụng nhất bằng tiếng Anh.

Phân mục: Blog tiếng Anh trung cấp 11,841


1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập