Cuộc sống


Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.

Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tự chính mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Khuyết danh 2,684


There was never a good war, or a bad peace.

There was never a good war, or a bad peace.

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.

Benjamin Franklin 897


He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money.

He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money.

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

Benjamin Franklin 642


Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s ...

Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s ...

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Henri Frederic Amiel 1,244


You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Albert Camus 456


Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose.

Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose.

Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

Tehyi Hsieh 518


What good is money if it can't buy happiness?

What good is money if it can't buy happiness?

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Agatha Christie 601


If happiness could be bought, few of us could pay the price.

If happiness could be bought, few of us could pay the price.

Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Khuyết danh 2,331


There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it ...

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it ...

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Henry David Thoreau 643


The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Khuyết danh 536


Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.

Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

Bernice Johnson Reagon 505


Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

Marcus Aurelius 845


The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced.

The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced.

Bí mật của cuộc sống không phải là một vấn đề bạn phải giải quyết mà là nơi trải nghiệm thực tại.

Soren Kierkegaard 541


Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.

George Bernard Shaw 1,202


Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Cuộc sống là những thứ cứ tiếp diễn trong khi bạn đang bận bịu lên kế hoạch.

John Lennon 1,042


There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a ...

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a ...

Bạn chỉ có hai cách để sống. Một là xem như không có điều gì kỳ diệu trong cuộc sống này. Một cách khác là hãy xem mọi thứ bé nhỏ điều kỳ diệu.

Albert Einstein 1,146


Accept the challenges so that you can feel the exhilaration of victory.

Accept the challenges so that you can feel the exhilaration of victory.

Chấp nhận thử thách để rồi bạn có thể cảm nhận hương vị chiến thắng.

George S. Patton 582


The success of getting ahead is getting started.

The success of getting ahead is getting started.

Sự thành công của bước tiếp theo nằm ở sự khởi đầu.

Mark Twain 510Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập