True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.

Henry David Thoreau 934


Odd how much it hurts when a friend moves away - and leaves behind only silence.

Odd how much it hurts when a friend moves away - and leaves behind only silence.

Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Pam Brown 2,183


If you see a friend without a smile; give him one of yours.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.

Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Khuyết danh 1,951


What is a friend? I will tell you. It is someone with whom you dare to be yourself.

What is a friend? I will tell you. It is someone with whom you dare to be yourself.

Thế nào là một người bạn? Tôi sẽ nói anh nghe. Chính là người mà bên họ ta được là chính mình.

Frank Hall Crane 2,122


You can make more friends in two month by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get ...

You can make more friends in two month by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get ...

Ta có thể có được nhiều bạn bè trong vòng 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là trong 2 năm cố gắng làm người khác quan tâm đến mình.

Dale Carnegie 1,153


It's really amazing when two strangers become the best of friends, but it's really sad when the best of friends become two ...

It's really amazing when two strangers become the best of friends, but it's really sad when the best of friends become two ...

Thật tuyệt vời khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn thay khi hai người bạn tốt lại trở thành người lạ.

Khuyết danh 1,268


We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.

We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.

Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang vu, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.

Robert Louis Stevenson 863


It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.

It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.

Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương

Euripides 1,022


Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest.

Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất.

Meredith Shea 925


To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.

To preserve a friend, three things are necessary: to honor him present, praise him absent, and assist him in his necessities.

Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn khi bạn cần.

Tục ngữ Ý 1,702


My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.

Bố tôi đã trao cho tôi món quà lớn nhất mà bất cứ ai cũng có thể trao cho bất kỳ người nào, đó là niềm tin của ông ấy.

Jim Valvano 1,350


No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it.

No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it.

Cho dù một tình bạn có mãnh liệt đến đâu thì cũng phải mất nhiều năm để xây dựng lòng tin nhưng chỉ trong tích tắc đã có thể hủy hoại nó.

Khuyết danh 874


The friendship that can cease has never been real.

The friendship that can cease has never been real.

Tình bạn có thể chấm dứt thì chưa bao giờ là tình bạn thực sự.

Saint Jerome 845


Love – respect – loyalty, that surely is what true friendship is all about.

Love – respect – loyalty, that surely is what true friendship is all about.

Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng.

Jara McKenzie 784


False friend are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine, but leaving us when we cross into the ...

False friend are like our shadow, keeping close to us while we walk in the sunshine, but leaving us when we cross into the ...

Bạn giả dối giống như cái bóng của chúng ta, bám sát chúng ta khi chúng ta bước dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại rời bỏ chúng ta khi chúng ta bước vào bóng râm.

Khuyết danh 865


It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

It is not flesh and blood but the heart which makes us fathers and sons.

Không chỉ là máu thịt mà chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con.

Friedrich Schiller 1,727


The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

Điều lớn lao nhất mà một người cha có thể dành cho con của mình đó là tình yêu ông ấy dành cho vợ của ông ấy.

Rev. Theodore Hesburgh 1,015


Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Trở thành một người cha là điều quan trọng nhất mà tôi từng được làm. Nếu tôi không làm tốt việc làm cha thì tôi không thể làm tốt bất kỳ việc gì.

Michael Josephson 9049 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập