Gia đình


Parents aren’t the people you come from. They’re the people you want to be, when you grow up.

Parents aren’t the people you come from. They’re the people you want to be, when you grow up.

Cha mẹ không phải là người bạn sẽ trở thành mà hộ là người bạn muốn trở thành khi bạn lớn lên.

 Jodie Picoult 1,054


Parenthood…It’s about guiding the next generation, and forgiving the last.

Parenthood…It’s about guiding the next generation, and forgiving the last.

Làm cha mẹ là trách nhiệm chỉ dẫn cho thế hệ sau và mở lòng bao dung cho thế hệ trước.

Peter Krause 1,322


We never know the love of a parent till we become parents ourselves.

We never know the love of a parent till we become parents ourselves.

Không có con thì không hiểu được lòng cha mẹ.

Henry Ward Beecher 1,302


Always love your mother because you will never get another.

Always love your mother because you will never get another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

Khuyết danh 1,945


Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do.

Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do.

Làm mẹ nghĩa là trái tim bạn không còn là của bạn nữa, nó sẽ lang thang bất cứ nơi đâu con bạn tới.

Khuyết danh 881


Mother’s love grows by giving.

Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.

Khuyết danh 972


A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and ...

A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and ...

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

Agatha Christie 1,167


Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

Khuyết danh 1,472


A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Khuyết danh 1,002


The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.

The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.

Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

Will Durant 831


A mother who is really a mother is never free.

A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

Balzac 839


A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

Balzac 807


Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest ...

Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest ...

Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

Charles Dickens 842


The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of ...

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of ...

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Amelia Earhart 789


What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

Teresa Mother 1,018


My family is my strength and my weakness.

My family is my strength and my weakness.

Gia đình là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của tôi.

Aishwarya Rai Bachchan 1,237


I think togetherness is a very important ingredient to family life.

I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

Barbara Bush 950


The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

Richard Bach 800Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập