One father is more than a hundred schoolmasters. 

One father is more than a hundred schoolmasters. 

Một người cha còn hơn trăm bạn đồng môn.

George Herbert 991


Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born.

Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.

Margaret Widdemer 941


No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother.

Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

Marie Antoinette 917


When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself ...

Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

Sophia Loren 1,427


Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Tình yêu của người mẹ thật là bình yên, nó không cần phải đấu tranh để đạt được, nó cũng không cần bạn phải cố gắng để trở nên xứng đáng.

Erich Fromm 1,312


Parents aren’t the people you come from. They’re the people you want to be, when you grow up.

Parents aren’t the people you come from. They’re the people you want to be, when you grow up.

Cha mẹ không phải là người bạn sẽ trở thành mà hộ là người bạn muốn trở thành khi bạn lớn lên.

 Jodie Picoult 1,034


Parenthood…It’s about guiding the next generation, and forgiving the last.

Parenthood…It’s about guiding the next generation, and forgiving the last.

Làm cha mẹ là trách nhiệm chỉ dẫn cho thế hệ sau và mở lòng bao dung cho thế hệ trước.

Peter Krause 1,317


We never know the love of a parent till we become parents ourselves.

We never know the love of a parent till we become parents ourselves.

Không có con thì không hiểu được lòng cha mẹ.

Henry Ward Beecher 1,281


Always love your mother because you will never get another.

Always love your mother because you will never get another.

Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.

Khuyết danh 1,929


Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do.

Being a mother means that your heart is no longer yours; it wanders wherever your children do.

Làm mẹ nghĩa là trái tim bạn không còn là của bạn nữa, nó sẽ lang thang bất cứ nơi đâu con bạn tới.

Khuyết danh 876


Mother’s love grows by giving.

Mother’s love grows by giving.

Tình thương của mẹ lớn lên bởi sự cho đi.

Khuyết danh 964


A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and ...

A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and ...

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

Agatha Christie 1,149


Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

Khuyết danh 1,463


A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

A mother’s love will never end. It is there from beginning to end.

Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Khuyết danh 993


The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.

The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife.

Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

Will Durant 824


A mother who is really a mother is never free.

A mother who is really a mother is never free.

Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

Balzac 828


A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.

Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

Balzac 799


Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest ...

Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest ...

Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

Charles Dickens 8349 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập