No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

Khuyết danh 1,367


People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

Mỗi người có những lý do khác nhau cho cách sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Kevin Spacey 2,083


A mother understands what a child does not say.

A mother understands what a child does not say.

Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa nói.

Khuyết danh 1,116


To the world you may be one person but to one person you may be the world.

To the world you may be one person but to one person you may be the world.

Đối với thế giới này bạn có thể chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn có thể là cả một thế giới.

Bill Wilson 3,458


I love my father as the stars — he’s a bright shining example and a happy twinkling in my heart.

I love my father as the stars — he’s a bright shining example and a happy twinkling in my heart.

Tôi yêu thương và kính trọng cha mình như tình yêu tôi dành cho các vì sao sáng trên bầu trời. Ông ấy luôn là một tấm gương soi sáng cho tôi và là ánh sáng hạnh phúc trong trái tim tôi.

Terri Guillemets 1,640


Dad, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever.

Dad, your guiding hand on my shoulder will remain with me forever.

Cha, bàn tay dẫn lối của người trên đôi vai tôi sẽ luôn theo tôi suốt cuộc đời này.

Khuyết danh 1,086


A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

A father’s goodness is higher than the mountain, a mother’s goodness deeper than the sea.

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Japanese Proverb 2,432


Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

Khuyết danh 2,923


When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải cùng chiều gió.

Henry Ford 2,630


Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful.

Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp.

Khuyết danh 2,821


Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Don’t let false love fool you, but don’t let real love pass you by.

Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.

Khuyết danh 2,644


For the friendship of two, the patience of one is required.

For the friendship of two, the patience of one is required.

Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.

Tục ngữ Ấn Độ 1,993


Only the people who dare to fail, will achieve big success.

Only the people who dare to fail, will achieve big success.

Chỉ những người dám thất bại mới đạt được thành công lớn.

John F. Kennedy 2,596


Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.

Khuyết danh 2,367


Misfortune shows those who are not really friends.

Misfortune shows those who are not really friends.

Lúc khốn khó cho ta thấy những người không phải là bạn bè mình.

Aristotle 2,004


Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Nhiều thất bại trong cuộc sống là do lúc bỏ cuộc, người ta không nhận ra họ đã gần thành công đến mức nào rồi.

Khuyết danh 2,884


Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Sống không phải là chờ cơn bão đi qua, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa.

Khuyết danh 4,197


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Cách tệ nhất để nhớ một người là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

William Shakespeare 2,8939 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập