What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

Teresa Mother 529


My family is my strength and my weakness.

My family is my strength and my weakness.

Gia đình là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của tôi.

Aishwarya Rai Bachchan 724


I think togetherness is a very important ingredient to family life.

I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

Barbara Bush 494


The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

Richard Bach 368


My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

Bobby Darin 501


When trouble comes, it’s your family that supports you.

When trouble comes, it’s your family that supports you.

Khi khó khăn xuất hiện, gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn.

Guy Lafleur  419


Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Khi không có gia đình, người đàn ông, sẽ cô đơn một mình trên thế giới này và run rẩy trước cái lạnh.

Andre Maurois 440


The strength of a nation derives from the integrity of the home.

The strength of a nation derives from the integrity of the home.

Sức mạnh của một dân tộc có nguồn gốc từ sự toàn vẹn của một gia đình.

Benjamin Franklin 439


Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Khởi hành ngay nơi ta đứng. Sử dụng những gì ta đang có và làm những gì trong khả năng của mình.

Arthur Ashe 823


The way to get started is to quit talking and begin doing.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Walt Disney 925


Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Người thắng cuộc so sánh thành quả của họ với mục tiêu họ đã đề ra, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành quả của họ với thành quả của những người khác.

Nido Qubein 708


The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

Anthony Robbins 602


The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất.

Dr Diane Bauer 1,205


Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.

Ralph Waldo Emerson 935


While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.

While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.

Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.

Henry C Clink 1,437


Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả.

Jawaharlal Nehru 530


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Albert Schweitzer 1,839


If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

Nếu bạn làm việc bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được thứ bạn luôn nhận được.

Khuyết danh 6889 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập