It's nice when someone remembers the small details about you. Not because you keep reminding them, but because they care.

It's nice when someone remembers the small details about you. Not because you keep reminding them, but because they care.

Thật tuyệt khi một ai đó nhớ từng chi tiết nhỏ về mình. Không phải vì họ được nhắc thường xuyên mà chỉ vì họ thật sự quan tâm đến ta.

Me Before You Movie 2,523


Once you've met someone you never really forget them.

Once you've met someone you never really forget them.

Một khi ta đã gặp ai đó thì rất khó để quên được họ.

Spirited Away Movie 4,378


True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến.

Alexandre Dumas 1,569


No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

Dwight D Eisenhower 3,364


Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

Ashish Kumar 3,142


Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó.

Walter Scott 1,117


Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Khuyết danh 3,514


Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Khuyết danh 3,235


True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.

Walter Scott 1,003


You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

Bạn học nói bằng cách nói, học bằng cách học, chạy bằng cách chạy, làm việc bằng cách làm việc, và cũng như vậy, bạn học yêu bằng cách yêu.

Anatole France 1,565


A loveless world is a dead world.

A loveless world is a dead world.

Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết.

Albert Camus 883


Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

Khuyết danh 3,189


A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.

Kẻ hèn nhát khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

Khuyết danh 1,269


In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

H. Jackson Brown 2,609


Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

Jim Rohn 2,921


It's better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.

It's better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.

Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại

Khuyết danh 1,755


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is not to stop questioning.

Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

Albert Einstein 2,679


Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật lớn lao.

Kurt Vonnegut 2,4199 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập