Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Thomas Jefferson 2,400


You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

Ta biết rằng ta yêu một người khi ta không thể diễn đạt thành lời cảm giác mà người ấy mang lại cho ta.

Margaret Mead 2,189


Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Anais Nin 1,702


A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

Woodrow Wyatt 2,170


In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

Cuối cùng, chính cuộc sống của ta trong những năm qua mới quan trọng chứ không phải những năm tháng trong cuộc đời mình.

Abraham Lincoln 2,519


I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi là người thế nào khi ở bên em.

Roy Croft 5,282


Love will find a way. 

Love will find a way. 

Tình yêu sẽ mở lối. 

Khuyết danh 2,054


Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Hãy đừng khóc khi một điều gì đó kết thúc, hãy mỉm cười vì điều đó đến.

Dr.Seuss 4,400


Adversity does teach who your real friends are.

Adversity does teach who your real friends are.

Hoạn nạn mới biết bạn hiền.

Lois McMaster Bujold 1,422


Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Không có bạn bè thì chẳng ai sẽ chọn để sống, mặc dù có tất cả những thứ khác đi chăng nữa.

Aristotle 1,078


Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Tình bạn là bản hợp đồng xây dựng bắt đầu từ tiếng cười và kết thúc bằng nước mắt.

Marlene Dietrich 1,206


A good laugh is sunshine in a house.

A good laugh is sunshine in a house.

Một tiếng cười vui vẻ là tia nắng lan tỏa khắp nhà.

William Makepeace Thackeray 1,162


Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Be slow in choosing a friend, slower in changing.

Hãy chọn bạn từ từ, nhưng khi thay bạn thì phải từ từ hơn nữa.

Benjamin Franklin 1,382


It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them.

Một trong những điều hạnh phúc khi có người bạn thâm tình là ta không ngần ngại tỏ ra sự ngu ngốc của mình.

Ralph Waldo Emerson 1,221


No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Thomas Fuller 1,595


Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Khuyết danh 1,363


At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết; hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn.

Victor Hugo 984


Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

Khuyết danh 9049 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập